U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Wat is dyslexie en hoe herkennen we dit?

Wanneer je dyslexie hebt, heb je moeite met schriftelijke taal, het lezen en schrijven. Dat wil zeggen dyslectici hebben vooral moeite met het maken van de juiste klank-tekenkoppeling. Wanneer jonge kinderen leren spreken, leren ze in feite de klanken in de juiste volgorde voortbrengen. Op het moment dat ze gaan lezen en schrijven gaat het bij dyslectici mis. Zij moeten dan de letters (tekens), die samen een woord vormen koppelen aan bijbehorende klanken. Hoe sneller een kind dit kan, hoe sneller het kan lezen. Kinderen zonder dyslexie kunnen dit proces automatiseren, maar bij dyslectische kinderen gebeurt dit vaak langzamer en soms zelfs niet. Een bijkomend probleem is dat dyslectici moeite hebben met grammatica en het correct spellen van woorden.

Ghesquiere, P. K.U.Leuven afdeling: Digitale Toegankelijkheid - Dyslexie, 2 sept. 2014 van http://q4d.nl/wat-is-dyslexie/

Hoe herkennen we dit?

Tijdens de kleuterperiode zijn er soms al kenmerken te zien van dyslexie:

- Het rijmen is lastig

- Het onthouden van de namen van de kinderen uit de groep lukt niet goed

- Het onthouden van de dagen van de week 

- Het onthouden en uitvoeren van meer dan één opdracht kunnen de nodige
  problemen met zich meebrengen.

Op het moment dat op school het lezen en spellen een grotere rol gaat spelen zien we hierbij problemen ontstaan. Het middel 'lezen' wordt dan een struikelblok voor de andere vakken. Dit heeft vaak grotere gevolgen dan we in eerste instantie waar kunnen nemen. Het leestempo blijft traag of het kind leest radend waardoor het veel fouten maakt bij het lezen.

Ook kan het problemen hebben bij het goed schrijven van de woorden. Het krijgt geen grip op de spelling.

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van beide.
Kinderen kunnen hierdoor meer in zichzelf gekeerd raken, ze spelen minder met andere kinderen of vertonen juist druk gedrag.
Het is dan ook van groot belang dat de opvoeders en leerkrachten deze ontwikkelingen snel signaleren.